روزگار غریبی است نازنین!
ساعت ۱٠:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۳ اسفند ،۱۳۸٧  کلمات کلیدی:

این منم

زنی تنها

تکیه داده بر اوهام

ایستاده روی آبی ترین خیال آسمان

فریاد می کشم

این حق من نبود

اینگونه این چنان

بانگی مرا در آغوش می کشد

گویی از آسمان

یا انتهای مبهم تاریکی زمین

فریاد می کشد

روزگار غریبی است نازنین!!