راه من
ساعت ۱:٤۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ تیر ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

به هر دری که زدم بسته بود

شاید راه من در نبود

سقف بود!