من امروز کجام و ...
ساعت ۱:٢۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۸ خرداد ،۱۳٩٢  کلمات کلیدی:

جای خالی تو

بیشتر از آن است

که کنار من روی این تخت دونفره

جاشود!!